top of page

bees-R [bɪˈzɑː] sa zameriava na tvorbu tanečných a multižánrových produkcií s medzinárodným presahom

>

Príprava na showing

@ Studio Alta - Bazaar Festival – projekt The Nature of Us

Tanečníci : Edita Antalová, Jana Tereková, Lukáš Zahy

Časť 3 [30/12/2021]

HĽADANIE PODIVNÉHO A ZNEPOKUJÚCEHO

Ako môžeme do pohybu vniesť pocit podivnosti, ktorá znepokojuje? Ako vytvoriť nevhodné asociácie a nezrovnalosti v jednom tele, aby sme destabilizovali vnímanie?

Repetitívne pohyby zvierat v stave hlbokej úzkosti a stresu pôsobia bizarne, znepokojujúco a nepohodlne. Nastáva zvláštny pocit, že niečo nesedí.

V tomto štádiu začal byť náš research nesmierne zaujímavý (a neľahký). Nezaujíma nás chôdza. Nehľadáme len slučku opakujúceho sa pohybu, ktorá sa dá vykonávať veľmi dlho a nespôsobuje telu bolesť. Snažíme sa nájsť v tanci pocit podivnosti: v kvalite pohybu, v držaní tela, svalovom napätí, koordinácii a disociácii častí tela, v práci s časom. Destabilizovať koncepty človeka a zvieraťa. Ktoré "im vlastné" charakteristiky možno zameniť? Destabilizovať skúsenosť gravitácie a očakávania týkajúce sa fyzikálneho správania jednotlivých častí tela, vytvoriť inezávislé „vznášajúce sa končatíny“, nezávislé od vôle, žijúce vlastným životom. Alebo naopak, jednotlivé časti či celé telo sa môžu stať neživými vecami. Skúmali sme viaceré asociácie pohybov mechanických, geometrických, (ne)funkčných - a foriem, ktoré by mohli evokovať ľudské bytosti alebo (niečo) iné. 

 

Aký zážitok mali tanečníci, čo urobil research s ich telami? Čo všetky tieto zadania urobili s tanečníkmi, ich telami? Porozprávajú o tom v nasledujúcom blogu.

“Niečo stiesňujúce vyvstáva z [...] pochybností, či je objekt živý alebo neživý, zo zdvojenia vo všetkých jeho formách a v strete reality a fikcie.”  

(Susanne MULLER : L’Inquiétante Étrangeté à l’œuvre. Das Unheimliche et l’art contemporain.)

“[F]antastické sa javí ako stiesňujúce v kultúre, v ktorej sa už neverí na zázraky a kde by sa všetko malo dať vysvetliť prírodnými zákonmi, takže čas nemôže ísť dozadu, človek nemôže byť naraz na dvoch miestach, predmety nežijú, ľudia a zvieratá majú iné povahové rysy a podobne.
K nevysvetlitelnému teda dochádza, keď zrazu nenájdeme miestnosť alebo ulicu, ktorú sme veľmi dobre poznali, keď sa niekoľkokrát za sebou opakuje ten istý jav, ožíva bábka, keď to, čo sme považovali za sen alebo nočnú moru, sa úkáže byť skutočnosťou, vidíme duchov, keď sa donievame, že nás niekto môže uhranúť. Vyvrcholením nevysvetliteľnej tiesne je zjavenie sa nášho dvojníka.
 ” 

(Umberto ECO : Dejiny ošklivosti)

bottom of page